Купи успешный Бизнес! (Пособие по франчайзингу) А.А.Кривоноса, Е.А.Кривонос